Đối tác ủy quyền (Companer Partner)

Nền tảng hỗ trợ doanh nghiệp mong muốn được hợp tác với các đối tác dựa trên nguyên tắc đôi bên cùng có lợi, minh bạch thông tin, đúng pháp luật và hợp tác lâu dài.

 

Lợi ích của đối tác ủy quyền

Các đối tác ủy quyền sẽ nhận được các lợi ích sau:

  • Nhận 50.000 vnđ khi giới thiệu một thành viên thường đăng ký thành công (đăng ký hợp lệ: doanh nghiệp đang hoạt động, có website, có email)
  • Nhận 40% lợi nhuận khi giới thiệu thành công một doanh nghiệp đăng ký thành viên Premium. Vào các năm tiếp theo, đối tác ủy quyền vẫn nhận được 40% chi phí này nếu như doanh nghiệp tiếp tục gia hạn thành viên.
  • Nhận từ 10%-30% lợi nhuận từ các dịch vụ của Companer (theo danh mục) khi giới thiệu thành công.
  • Được companer có các tư vấn, hỗ trợ ưu tiên riêng.

 

Điều kiện từ đối tác

Các đối tác ủy quyền là cá nhân, hoặc tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực liên quan đến doanh nghiệp (đào tạo, luật, tổ chức sự kiện, website liên quan, tư vấn doanh nghiệp, …) và có uy tín, các giấy từ hợp lệ, không vi phạm pháp luật.

 

Vai trò và công việc của đối tác ủy quyền

Đối tác ủy quyền sẽ được tự giới thiệu với các khách hàng (doanh nghiệp) là đối tác ủy quyền chính thức của Companer, và có các công việc sau:

 

Tính pháp lý của đối tác ủy quyền

Đối tác ủy quyền sẽ sử dụng chính pháp lý (doanh nghiệp) của đối tác để thực hiện các hoạt động (giới thiệu, giao dịch và các nội dung liên quan) trong suốt quá trình làm việc với khách hàng.

Đối tác ủy quyền được sử dụng toàn bộ các tài nguyên, thương hiệu và nội dung liên quan của Companer để phục vụ mục đích.

 

Sự hỗ trợ từ Companer

Các đối tác ủy quyền sẽ nhận được các hỗ trợ riêng biệt và liên tục từ Companer, bao gồm cung cấp các tài liệu, công cụ hoạt động, sự tư vấn hỗ trợ để đảm bảo hiểu đúng về Companer, xây dựng các kế hoạch phát triển doanh nghiệp thành viên hiệu quả.

 

Quy trình hợp tác trở thành đối tác ủy quyền

Các đối tác đủ năng lực và điều kiện về chương trình đối tác ủy quyền của Companer có thể liên hệ trực tiếp để tham gia. Chúng tôi sẽ có các hướng dẫn phù hợp tiếp theo.

Các đối tác ủy quyền cũng sẽ được lưu ký xác thực 2 bên bằng các email, văn bản hoặc phương thức tương tự, để đảm bảo không có trường hợp giả mạo.

 

Công bố thông tin đối tác

Các đối tác ủy quyền sẽ được công khai thông tin trên website www.companer.vn và trên ứng dụng Companer. Điều này giúp khách hàng, các doanh nghiệp thành viên nhận biết đối tác ủy quyền.

 

Điều khoản vi phạm

Trong trường hợp các đối tác ủy quyền vi phạm vào các quy định hoạt động của Companer,có yếu tố lừa đảo hoặc tương tự thì Companer sẽ toàn quyền xử lý theo quy định của Companer và tuân theo pháp luật Việt Nam. Đảm bảo quyền lợi của các khách hàng thành viên.

 

Chat With Me on Zalo