Đăng ký thành viên

Là thành viên của Companer, doanh nghiệp của bạn đã là một người bạn, một thành viên trong gia đình của chúng tôi, được tôn trọng, yêu quý, được hỗ trợ hết lòng từ chúng tôi. Và đồng thời có cơ hội kết nối đến hàng ngàn thành viên khác trong gia đình Companer.

Vì vậy, bạn (chủ doanh nghiệp) vui lòng cung cấp thông tin đầy đủ và chính xác vào Form bên dưới, sau khi nhận được yêu cầu và quá trình xác minh hoàn tất, đáp ứng đủ điều kiện. Doanh nghiệp của bạn sẽ chính thức là thành viên của Companer và nhận được các lợi ích kèm theo.

Bạn có thể tra cứu thông tin doanh nghiệp của bạn nhanh chóng tại website: https://hosocongty.vn/ hoặc https://doanhnghiepmoi.vn/ 

     

    • Các doanh nghiệp thành viên sẽ được Companer bảo vệ thông tin theo quy định về chính sách bảo mật thông tin của mô hình nền tảng và pháp luật Việt Nam.
    • Là một thành viên của Companer, các doanh nghiệp thành viên cũng cần tôn trọng các quy định riêng của Companer.
    Chat With Me on Zalo