Dịch vụ mới

Dịch vụ mới được hiểu là các dịch vụ chưa có trên thị trường, tạo ra sự đột phá trong lĩnh vực, có tính sáng tạo cao. Các dịch vụ mới nảy sinh từ các nhu cầu mới của xã hội. Ví dụ, một số người có nhu cầu thuê người yêu để cùng đi chơi, ra mắt bạn bè, gia đình thì sẽ xuất hiện nhu cầu, và có các công ty, cá nhân cung cấp dịch vụ này.

Companer hỗ trợ các doanh nghiệp cung cấp các dịch vụ mới

 

Xã hội hiện nay đang phát triển rất nhanh, vì vậy luôn xuất hiện các nhu cầu mới, là cơ hội cho các ý tưởng, dự án cung cấp dịch vụ mới đáp ứng.

Companer sẽ hỗ trợ như thế nào?

  • Phân tích, đánh giá ý tưởng về dịch vụ mới
  • Xây dựng kế hoạch/dự án kinh doanh cho dịch vụ mới này
  • Tư vấn, hỗ trợ triển khai cùng thực hiện
  • Hỗ trợ quản lý, điều hành
  • Hỗ trợ gọi vốn đầu tư
  • Hỗ trợ các vấn đề khác liên quan đến dự án.

 

Nếu công ty bạn đang có ý tưởng về dịch vụ mới, hoặc đang kinh doanh dịch vụ mới nhưng gặp khó khăn, hãy liên hệ với chúng tôi.

Chat With Me on Zalo