Doanh nghiệp Startup

Doanh nghiệp Startup là gì?

Doanh nghiệp startup là các doanh nghiệp mới hoạt động trong lĩnh vực Startup, các doanh nghiệp đều có đặc điểm đón đầu các xu hướng trong các lĩnh vực như kinh tế nền tảng, thương mại điện tử, công nghệ, ứng dụng, nông nghiệp mới, sản phẩm và dịch vụ mới.

Các doanh nghiệp Startup ở Việt nam luôn gặp nhiều khó khăn như thiếu vốn, rào cản pháp lý, hệ thống quản trị, nhân sự không ổn định và giai đoạn đầu của doanh nghiệp chủ yếu là lỗ, mất từ 1-5 năm, vì vậy khả năng thất bại rất cao.

Trong tình hình hiện nay, khả năng thất bại, rủi ro của doanh nghiệp Startup càng cao hơn nữa.

Các hỗ trợ doanh nghiệp Startup phổ biến

Với kinh nghiệm vận hành cổng hỗ trợ khởi nghiệp Việt Nam (http://khoinghiepvietnam.org/)  đã tư vấn và hỗ trợ hàng trăm dự án Startup tại Việt nam, chúng tôi luôn hiểu rõ tình hình thực tế, các kinh nghiệm cần thiết để giúp Startup giải quyết các vấn đề, tồn tại và phát triển.

Nguyên tắc cơ bản các doanh nghiệp Startup cần nắm chắc,đó là “giảm thiểu chi phí, nghiên cứu dự án kỹ lưỡng, chuẩn bị các nguồn lực sẵn sàng, thực tế là quan trọng

 

Các hỗ trợ doanh nghiệp Startup phổ biến gồm có:

  • Tư vấn về các ý tưởng khởi nghiệp
  • Tư vấn xây dựng kế hoạch kinh doanh, dự án khởi nghiệp
  • Tư vấn về chiến lược khởi nghiệp
  • Tư vấn về tìm nhà đầu tư, gọi vốn
  • Tư vấn về quản trị, xây dựng doanh nghiệp
  • Tư vấn về pháp lý, tài chính
  • Tư vấn về tái cấu trúc doanh nghiệp khởi nghiệp
  • Tư vấn về sản phẩm, dịch vụ để trở nên hoàn thiện và chuyên nghiệp
  • Các tư vấn, hỗ trợ tùy theo từng loại hình doanh nghiệp Startup

 

Nếu doanh nghiệp của bạn là một doanh nghiệp Startup ở các lĩnh vực như kinh tế mới, thương mại điện tử, công nghệ mới, y tế, giáo dục, … hãy liên hệ với chúng tôi để nhận được sự tư vấn và hỗ trợ.

Chat With Me on Zalo