Đóng góp ý kiến

Nền tảng hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam là nền tảng đầu tiên ở Việt nam về hỗ trợ, mặc dù đã có kinh nghiệm tuy nhiên nền tảng sẽ luôn có các hạn chế, những phần cần thay đổi để theo kịp sự phát triển hiện nay, đặc biệt là môi trường doanh nghiệp.

Chúng tôi rất mong muốn đón nhận và chân thành cảm ơn những ý kiến để ngày càng hoàn thiện và phục vụ hiệu quả hơn. Xin vui lòng gửi về email vnnagroup@gmail.com

Chat With Me on Zalo