Mạng xã hội

Xu hướng phát triển mạng xã hội đang ngày càng phổ biến, có các mạng xã hội dành cho giới trẻ, mạng xã hội video, mạng xã hội việc làm, mạng xã hội ẩm thực, vv…. . Tuy nhiên để xây dựng nên một mạng xã hội thành công thì rất khó khăn, đòi hỏi nhiều kinh nghiệm, kiến thức, tài chính và các lợi thế phù hợp.

Nếu doanh nghiệp bạn có một ý tưởng, hoặc dự án khả thi về mạng xã hội ? Nền tảng hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam sẽ tư vấn và hỗ trợ doanh nghiệp bạn:

 • Tư vấn đánh giá ý tưởng, dự án mạng xã hội, tính khả thi và hiệu quả thực tế, tiềm năng phát triển trong tương lai
 • Nghiên cứu xây dựng kiến trúc tổng thể của mạng xã hội
 • Nghiên cứu và xây dựng chi tiết dự án mạng xã hội
 • Tư vấn và hỗ trợ triển khai thực hiện mạng xã hội, đặc biệt là tìm kiếm các đối tác về lập trình, công nghệ phù hợp nhất
 • Tư vấn hỗ trợ quản lý, điều hành mạng xã hội
 • Tư vấn về pháp lý
 • Tư vấn về gọi vốn đầu tư cho mạng xã hội.

Nếu như một mạng xã hội hội đủ các yếu tố cần thiết, thiên thời địa lợi nhân hòa sẽ vô cùng thành công và có giá trị nhiều triệu đô la, tốc độ tăng trưởng theo cấp số nhân.

Companer có một số gợi ý về mạng xã hội còn thiếu, chưa hoàn thiện ở Việt nam như:

 • Mạng xã hội du lịch
 • Mạng xã hội y tế, chăm sóc sức khỏe
 • Mạng xã hội ăn uống
 • Mạng xã hội doanh nghiệp

 

Các doanh nghiệp đang vận hành các mạng xã hội nhưng không hiệu quả, có thể gặp chúng tôi để nhận được sự hỗ trợ.

 

 

Chat With Me on Zalo