May mặc – thời trang

Lĩnh vực may mặc thời trang là lĩnh vực chủ đạo của nền kinh tế Việt nam, với sự phát triển tương đối ổn định, bền vững qua các năm, mức đầu tư chi phí thấp, nguồn lao động giá rẻ, nguyên liệu sẵn có. Quy mô có thể từ các tập đoàn lớn như may 10, đến các công ty nhỏ lẻ, các xưởng gia công và hộ kinh doanh cá nhân.

Một số mô hình doanh nghiệp may mặc – thời trang phổ biến gồm có:

 

 • Gia công cho các chuỗi may mặc, thời trang trên thế giới, các thương hiệu lớn trên thế giới.
 • Tự xây dựng thương hiệu thời trang và tự chủ từ khâu sản xuất đến bán hàng
 • Cung cấp nguyên vật liệu, máy móc, vật tư cho các doanh nghiệp may mặc, thời trang.
 • Xây dựng các website, sàn thương mại điện tử về may mặc, thời trang
 • Các mô hình khác .

Các hỗ trợ của nền tảng hỗ trợ doanh nghiệp với doanh nghiệp may mặc, thời trang gồm có:

 

 • Tư vấn xây dựng và triển khai các kế hoạch kinh doanh, dự án kinh doanh trong lĩnh vực
 • Xử lý các khó khăn, vấn đề doanh nghiệp may mặc, thời trang gặp phải
 • Tư vấn, hỗ trợ gọi vốn đầu tư cho các dự án.
 • Tư vấn, hỗ trợ về pháp lý
 • Tư vấn, hỗ trợ về marketing, truyền thông, bán hàng
 • Tư vấn về chuyên môn trong lĩnh vực với sự kết nối đến các chuyên gia.

 

Đặc biệt, Companer hỗ trợ cho các Startup khởi nghiệp trong lĩnh vực thời trang với nhiều chính sách hỗ trợ đặc biệt.

Chat With Me on Zalo