Quy định chung

Nền tảng hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam hoạt động tại Việt Nam vì vậy tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam, các quy tắc ứng xử, vận hành phù hợp theo mô hình nền tảng xã hội và các tiêu chuẩn về đạo đức, trách nhiệm xã hội. Sau đây là các tóm tắt các chính sách và quy định chung của nền tảng – Companer.vn

 

Đối với nền tảng hỗ trợ doanh nghiệp Companer.vn

  • Tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam về hoạt động doanh nghiệp, hoạt động công nghệ và các nội dung liên quan, đáp ứng đầy đủ các giấy tờ, thủ tục pháp lý.
  • Có bộ quy tắc hoạt động riêng của nền tảng, với sự đồng bộ và chuẩn mực trong các kiến trúc nền tảng.
  • Các hoạt động đều có lịch sử nhật ký để theo dõi và kiểm tra
  • Đảm bảo chính sách toàn vẹn và bảo mật thông tin liên quan đến các doanh nghiệp thành viên
  • Tất cả các hỗ trợ doanh nghiệp theo chỉ mục trên nền tảng đều phải minh bạch, chi tiết, đúng sự thực.
  • Không có các hành vi gian dối, vụ lợi, rủi ro gây ảnh hưởng xấu đến môi trường doanh nghiệp, tác động đến các doanh nghiệp thành viên.

Đối với các doanh nghiệp (bao gồm doanh nghiệp thành viên và không thành viên)

  • Tuân thủ theo pháp luật Việt Nam về hoạt động doanh nghiệp
  • Tuân thủ theo các quy định và chính sách thành viên của nền tảng hỗ trợ doanh nghiệp
  • Chân thành và trung thực trong quá trình tương tác với nền tảng hỗ trợ doanh nghiệp.
  • Đóng góp các ý kiến phù hợp cho nền tảng hỗ trợ doanh nghiệp để cùng vì mục đích chung.

 

Chat With Me on Zalo