Sản phẩm mới

Các hỗ trợ của Companer gồm có:

  • Tư vấn doanh nghiệp về các sản phẩm mới, từ giai đoạn ý tưởng, nghiên cứu sản phẩm chi tiết
  • Tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng kế hoạch đưa sản phẩm ra thị trường
  • Tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng kế hoạch marketing cho sản phẩm
  • Các hỗ trợ liên quan khác đến sản phẩm mới, ví dụ thử nghiệm sản phẩm, hoàn thiện sản phẩm, khảo sát thị trường, …

 

 

Chat With Me on Zalo