Tầm nhìn và sứ mệnh

Chúng tôi là những con người hướng đạo, nói những lời chân thực từ tâm, luôn hết lòng trong mỗi lần hỗ trợ doanh nghiệp, bất kể yêu cầu dù nhỏ hay lớn, đơn giản hay phức tạp, để mang lại giá trị thực sự. Giá trị chính là nền tảng cốt lõi có cuộc sống, của những hành động, của chúng tôi mang lại cho doanh nghiệp và doanh nghiệp mang lại cho khách hàng.

Những hành động được coi là tà đạo, phản lại mục tiêu và chân tâm trên con đường của chúng tôi trong quá trình hỗ trợ các doanh nghiệp gồm có:

  • Các hành vi nói sai, phóng đại sự thật nhằm các mục đích đen tối, tư lợi cá nhân.
  • Các hành vi lừa đảo khi cung cấp các sản phẩm, dịch vụ cho doanh nghiệp mà giá trị doanh nghiệp nhận được không đúng.
  • Các hành vi lừa đảo khi không xác minh hoặc cố tình làm ngơ khi giới thiệu sản phẩm, dịch vụ của đối tác cho doanh nghiệp nhờ mưu cầu lợi ích cá nhân.
  • Các hành vi không tôn trọng doanh nghiệp trong hoạt động hỗ trợ.

 

Một doanh nghiệp phát triển bền vững, hoạt động hiệu quả nằm ở những giá trị mà doanh nghiệp mang lại cho khách hàng, cho xã hội, và chúng tôi đóng vai trò gia tăng, cung cấp thêm cho doanh nghiệp các giá trị này.

 

Tôn chỉ của chúng tôi là mang lại giá trị cho doanh nghiệp, cho cộng đồng và xã hội, bỏ qua các mục tiêu về doanh số, lợi nhuận. Vì vậy, chúng tôi hoàn toàn không chịu sức ép từ các nhà đầu tư, các nhóm gây ảnh hưởng. Bởi vì, theo chúng tôi, chỉ khi nào tâm thế không còn vướng bận vào chuyện tiền bạc, các lợi ích cá nhân thì mới mang lại sự hỗ trợ tốt nhất cho doanh nghiệp, tâm sáng trí minh, đồng hành vạn dặm.

 

Chat With Me on Zalo