Thành viên miễn phí và Premium

Doanh nghiệp thành viên miễn phí (Free) Doanh nghiệp thành viên có phí (Premium), mức phí 1.200.000 VNĐ/1 năm. Doanh nghiệp có thể đăng ký 1 năm hoặc nhiều năm.
 • Khởi tạo trang vàng doanh nghiệp trên Companer (doanh nghiệp tự biên tập nội dung trang vàng, Companer sẽ hỗ trợ up lên, trang vàng sẽ có link dạng www.companer.vn/trang-vang-<tên doanh nghiệp>
 • Được tư vấn, hỗ trợ 24/7 miễn phí ở mức cơ bản.
 • Tham gia vào các chương trình, sự kiện, các dự án của Companer
 • Sử dụng các sản phẩm, dịch vụ ưu đãi trên Companer.
 • Các lợi ích khác tùy theo thực tế.

 

 • Tặng gói xây dựng hồ sơ (Profile) doanh nghiệp và hồ sơ gọi vốn đầu tư (nếu doanh nghiệp cần) trị giá 5.000.000 VNĐ. Hồ sơ gồm bản điện tử, trình bày đẹp, chuyên nghiệp.
 • Khởi tạo trang vàng doanh nghiệp trên Companer (Companer sẽ giúp biên tập, xây dựng trang vàng chuyên nghiệp với các bài viết, hình ảnh kèm theo, trang vàng sẽ có link dạng www.companer.vn/trang-vang-<tên doanh nghiệp>
 • Được tư vấn và hỗ trợ ưu tiên cao hơn, hỗ trợ chuyên sâu, một số trường hợp sẽ đến trực tiếp doanh nghiệp để tư vấn, hỗ trợ.
 • Tham gia miễn phí các khóa học, chương trình đào tạo doanh nghiệp của Companer.
 • Companer sắp xếp để doanh nghiệp gặp gỡ các chuyên gia, nhà đầu tư theo nhu cầu của doanh nghiệp.
 • Giảm từ 10-30% chi phí khi sử dụng các sản phẩm dịch vụ thuộc hệ sinh thái của Companer và của các đối tác (sẽ có ưu đãi cụ thể).
 • Đăng tin mua bán, tìm kiếm đối tác, kết nối giao thương trên Companer
 • Được hỗ trợ kết nối kinh doanh, marketing sản phẩm, dịch vụ đến cộng đồng các doanh nghiệp thành viên khác của Companer (thành viên miễn phí và trả phí).
 • Các lợi ích khác tùy theo thực tế.

 

 

 

 

Chat With Me on Zalo