Xây dựng hệ thống quản lý doanh nghiệp sử dụng phần mềm quản lý

Nền tảng hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam sẽ tư vấn và xây dựng các hệ thống quản lý doanh nghiệp gồm:

 

  • Hệ thống quản trị doanh nghiệp hợp nhất ERP (tham khảo www.base.vn
  • Hệ thống quản trị khách hàng CRM
  • Phần mềm kế toán
  • Phần mềm văn phòng
  • Phần mềm bán hàng
  • Phần mềm quản lý sản xuất, kho hàng
  • Phần mềm marketing
  • Các hệ thống phần mềm chuyên dụng tùy theo doanh nghiệp.

 

Việc xây dựng và áp dụng các hệ thống này giúp doanh nghiệp chuyển đổ số, nâng cao hiệu quả kinh doanh, tiết kiệm chi phí, giảm rủi ro, thích nghi với các sự biến động của con người, kinh tế, xã hội. Tiêu chí mà Companer hướng đến đó là “đúng phầm mềm – đúng chứng năng – giá hợp lý” khi tư vấn cho doanh nghiệp.

Chat With Me on Zalo